RING OSS - 060-58 441 10

Bergsprängning Sundsvall

RING OSS - 060-58 441 10

Bergborrning

Vi utför även olika typer av bergborrningsarbeten i Sundsvall.

Förutom bergsprängning i Sundsvall utför vi även bergborrning vid olika behov eller i kombination med våra andra bergarbeten. Vi har all utrustning som behövs vid bergborrning och bergsprängning i Sundsvall. Kontakta oss för rådgivning om vilket alternativ som passar bäst för er när det gäller att borra i berg!

Bergborrning i Sundsvall

Vi har lång erfarenhet av bergborrning för många olika syften. En väl utförd borrning är en förutsättning för bra resultat vid bergsprängning i Sundsvall. Bergborrning är även viktig vid bergförstärkning. Med hjälp av våra kraftfulla och speciellt anpassade maskiner kan vi utföra borrning mer effektivt och med stor precision. Borrning i berg är nödvändigt vid till exempel byggnation av broar, bergtunnlar och i samband med bergsprängning i Sundsvall. I arbetet är det viktigt att veta hur berget och geologin kan påverka bergborrningen. Vi har rätt kompetens att veta vilka maskiner och metoder vi måste använda vid bergborrning respektive bergsprängning i Sundsvall. 

Alternativ till bergsprängning i Sundsvall

Bergborrning kan används i de situationer när bergsprängning i Sundsvall utgör säkerhetsrisk för omgivningen. Det är oftast inne i städer eller när det är många byggnader i närheten som kan påverkas negativt av en sprängning. Vår personal har den erfarenhet som krävs vid både mindre och mer komplexa borrningsjobb.